Vår Son

Födelsedatum:1976-07-10
Dödsdatum:1976-07-10
Gravnummer:SN ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Snöstorps Kyrkogård Kvarter Ml

Prästvägen 74
302 63 Halmstad