Ingvar Abrahamsson

Födelsedatum:1924-03-22
Dödsdatum:1996-01-13
Gravsatt:1996-04-23
Ort:Martin Luther
Gravnummer:SN ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Snöstorps Kyrkogård Kvarter Ml

Prästvägen 74
302 63 Halmstad