Erik Gösta Abrahamsson

Födelsedatum:1937-03-30
Dödsdatum:2004-01-23
Gravsatt:2004-04-28
Ort:Snöstorp
Gravnummer:SN ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Snöstorps Kyrkogård Kvarter Ml

Prästvägen 74
302 63 Halmstad