Curt Folke Harald Abrahamsson

Födelsedatum:1935-07-28
Dödsdatum:2008-11-21
Gravsatt:2009-03-26
Ort:Snöstorp
Gravnummer:SN ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Snöstorps Kyrkogård Kvarter Ml

Prästvägen 74
302 63 Halmstad