Gustaf Börje Gunnar Stigler

Födelsedatum:1929-09-21
Dödsdatum:2016-12-14
Gravsatt:2017-01-16
Ort:SÄFFLE
Gravnummer:01 19 127-128

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen