Stig Vilhelm Ahlberg

Födelsedatum:1931-12-19
Dödsdatum:2013-10-05
Gravsatt:2013-11-06
Ort:Oskarshamn
Gravnummer:2 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Västra Begravningspl

Stengatan 30
57255 Oskarshamn