Karl-Erik Adolfsson

Födelsedatum:1920-10-23
Dödsdatum:2000-04-18
Gravsatt:2000-05-05
Ort:Oskarshamn
Gravnummer:2 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Västra Begravningspl

Stengatan 30
57255 Oskarshamn