Arne Ingvar Ahlgren

Födelsedatum:1930-04-10
Dödsdatum:2016-12-24
Gravsatt:2017-04-27
Ort:Oskarshamn
Gravnummer:2 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Västra Begravningspl

Stengatan 30
57255 Oskarshamn