Anita Olows

Födelsedatum:1943-11-22
Dödsdatum:2012-07-25
Gravsatt:2013-08-23
Ort:Vallsta
Gravnummer:6 AL M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats