Sven-Erik Ragnar Dahl

Födelsedatum:1934-12-31
Dödsdatum:2013-11-21
Gravsatt:2014-11-14
Ort:Åhus
Gravnummer:2 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen