Sten Claes-Henrik Cardling

Födelsedatum:1947-04-08
Dödsdatum:2017-06-14
Gravsatt:2017-09-12
Ort:Ystad
Gravnummer:2 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen