Werna Sabina Benemark

Födelsedatum:1917-12-01
Dödsdatum:2012-04-05
Gravsatt:2012-05-18
Ort:Helsingborg
Gravnummer:2 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen