Tyra Marianne Danielsson

Födelsedatum:1935-02-27
Dödsdatum:2014-11-27
Gravsatt:2015-02-02
Ort:Kristianstad
Gravnummer:2 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen