Torbjörn Andersson

Födelsedatum:1948-10-27
Dödsdatum:2019-09-29
Gravsatt:2019-12-20
Ort:Åhus
Gravnummer:2 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen