Stig-Arne Andersson

Födelsedatum:1926-10-15
Dödsdatum:2018-09-21
Gravsatt:2018-12-03
Ort:Kristianstad
Gravnummer:2 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen