Rolf Ingvar Cederholm

Födelsedatum:1934-04-16
Dödsdatum:2017-02-04
Gravsatt:2017-03-31
Ort:Åhus
Gravnummer:2 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen