Mona Birgit Maria Andersson

Födelsedatum:1936-12-31
Dödsdatum:2012-01-27
Gravsatt:2012-03-20
Ort:Åhus
Gravnummer:2 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen