Gertrud Elisabeth Björklund

Födelsedatum:1951-03-15
Dödsdatum:2020-04-22
Gravsatt:2020-06-22
Ort:Kristianstad
Gravnummer:2 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen