Erik Holger Askfelt

Födelsedatum:1921-03-31
Dödsdatum:2012-02-04
Gravsatt:2012-03-20
Ort:Åhus
Gravnummer:2 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen