Elsa Kristina Cardling

Födelsedatum:1950-01-07
Dödsdatum:2010-01-03
Gravsatt:2010-03-26
Ort:Åhus
Gravnummer:2 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen