Axel Rune Claesson

Födelsedatum:1929-02-07
Dödsdatum:2017-11
Gravsatt:2018-03-26
Ort:Åhus
Gravnummer:2 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen