Nils Arne Andersson

Födelsedatum:1933-06-22
Dödsdatum:2016-09-26
Gravsatt:2016-11-21
Ort:Åhus
Gravnummer:2 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen