Karl Göte Ingvar Danielsson

Födelsedatum:1932-10-14
Dödsdatum:2011-01-05
Gravsatt:2011-03-17
Ort:Åhus
Gravnummer:2 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen