Karin Marianne Carlsson

Födelsedatum:1943-01-10
Dödsdatum:2014-10-23
Gravsatt:2014-12-04
Ort:Åhus
Gravnummer:2 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen