Jarl Inge Andersson

Födelsedatum:1936-08-28
Dödsdatum:2019-12-31
Gravsatt:2020-02-20
Ort:Kristianstad
Gravnummer:2 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen