Ellen Byrhult

Födelsedatum:2016-01-06
Dödsdatum:2016-01-06
Gravsatt:2016-03-31
Ort:Åhus
Gravnummer:2 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen