Bo Sven Henry Brynolfsson

Födelsedatum:1938-02-22
Dödsdatum:2017-12-31
Gravsatt:2018-04-05
Ort:Åhus
Gravnummer:2 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen