Bo Östern Börje Danielsson

Födelsedatum:1931-09-25
Dödsdatum:2017-02-16
Gravsatt:2017-06-08
Ort:Åhus
Gravnummer:2 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen