Anna Gerda Andersson

Födelsedatum:1923-06-19
Dödsdatum:2019-07-31
Gravsatt:2019-10-01
Ort:Kristianstad
Gravnummer:2 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen